http://twr-trading.nl is onderdeel van:

Twr-trading
Elbingstraat 4
7418 EP Deventer
Eind verantwoording dagelijkse leiding en inhoud website:
T.W. Rinkes.
Bankgegevens:
Rabobank Deventer rek. nr. IBAN NL43 RABO 011.82.41.311
BTW nummer:BTW nr NL 13.72.19.039.B01
KVK nummer: KvK Deventer nr. 08114266
Mobiel.: 06-12999639
Opmerking:
De inhoud van de website twr-trading.nl uitsluitend voor informatieve doeleinden. De site is met de groots mogelijke zorgen samengesteld en wij werken er hard aan om deze up-to-date te houden. Toch kan twr-trading niet instaan ​​voor de juistheid van de inhoud. Daarom erkent twr-trading geen enkele aansprakelijkheid voor schade, mits het niet op basis van opzet of grove schuld van twr-trading is gebaseerd. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, dat door gevolg van een nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim van twr-trading is ontstaan​​.
Twr-trading neemt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die op de website twr-trading.nl afgebeeld staat.
Aansprakelijkheidsclaims tegen twr-trading, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten.
Twr-trading behoudt zich het recht voor om delen van of de gehele website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of aan te vullen. Twr-trading aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van pagina's die worden geassocieerd met twr-trading.nl door een link.