De Verschillen tussen een MHz zender en een 2.4GHz zender - www.twr-trading.nl 
Het principe van het 2.4GHz Spread Spectrum berust op het uitzenden van een signalen die met opzet worden verspreid over een bepaald frequentiedomein. Omdat het signaal op deze manier een veel grotere bandbreedte heeft dan de informatie die ze bevatten ontstaat er een ruisachtig signaal dat moeilijk te detecteren, te onderscheppen of te storen is.2.4GHz technologie wordt al een hele poos in bijvoorbeeld WiFI, afstandsbedieningen, draadloze telefoons en babyfoons gebruikt.
Wat zijn de features?
2.4GHz-Spread-Spectrum systemen zijn in tegenstelling tot reguliere 35MHz systemen minder  storingsgevoelig. Zender en ontvanger "herkennen" elkaar bij 2.4GHz. Jouw ontvanger reageert enkel op de zender waaraan hij gekoppeld is. Je kunt met jouw zender dus niet de ontvanger van een ander "storen", zoals bij 35 MHz PPM systemen wél kan gebeuren als je op hetzelfde kanaal zit. Ook is 2.4GHz veel minder gevoelig voor storing door bijvoorbeeld sterke radiozenders. Maar 2.4GHz ontvangers zijn weer veel gevoeliger voor een te zwakke stroomvoorziening en verkeerde plaatsing van de antennes. Daar kun je weldegelijk "storing" door krijgen, of eigenlijk besturingsproblemen.
Het 2.4GHz-Spread-Spectrum elimineert iedere vorm van ruis die zich bij 35MHz modellen wel voor zou doen. Bij 2.4GHz wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen binnen de frequentie wat het systeem ideaal maakt voor gebruik op een vliegclub. Je behoud je eigen kanaal, zelfs wanneer er iemand in de buurt met een 2.4GHz-uitgerust model begint te vliegen. Verder is de lage energieconsumptie van het 2.4GHz-Spread-Spectrum zender een handige feature; het bespaart je batterijen en stelt je in staat langer te vliegen. Ook zal een model dat is uitgerust met 2.4GHz een snellere respons leveren vergeleken bij reguliere 35MHz-modellen door de hoge datatransmissie van het 2.4GHz-Spread-Spectrum.
Als de ontvanger géén, of slechte signalen ontvangt doet hij even (en dat zijn milliseconden) niets, tot hij weer wel goede signalen oppikt. Als dat te lang duurt gaat de ontvanger in "failsafe"; een voorgeprogrammeerde stand van alle servo's (bij auto's: rechtuit en motor uit). Dit is een groot verschil met 35MHz PPM systemen, daar gaan servo's "klapperen" als ze geen of slechte signalen ontvangen.
Wat zijn de voordelen?
Hoge betrouwbaarheid omdat interferentie nagenoeg onmogelijk is:
  • Betere prestaties door hoge datatransmissie
  • Veiliger dan de reguliere 35MHz-frequentie
  • Lage energieconsumptie van de zender
  • Voor iedereen ideaal omdat je op de vliegclub eb ook in de straat nooit meer bang hoeft te zijn dat iets verderop iemand anders op dezelfde frequentie zit (bij auto's een groot voordeel)
  • Geen lange antennes meer nodig
Nadelen:
Stroomvoorziening van de ontvanger moet echt goed in orde zijn, is kritischer dan bij 35 MHz. Inbouw in carbon/koolstof rompen moeilijker doordat 2.4Ghz antennes erg kort zijn en snel worden afgeschermd. Zender en ontvanger horen bij elkaar, je kunt niet iedere 2.4GHz ontvanger gebruiken bij iedere zender. Je zit dus voor je ontvangers vast aan één merk (het merk van je zender).